Statut Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu - wersja archiwalna